Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne kommune, pp-tjenesten

Endret: 06.04.2006 


Kategori: Offentlig, Kommune
Postadresse: Trondheimsveien 22
Besøksadresse: Trondheimsveien 22, 7200 Kyrksæterøra
Kontakt: Leder Inger Storaker
Telefon: 72460190

Mobil: 

97953216

Telefax: 

72460041
E-post: postmottak@hemne.kommune.no
Internett: http://www.hemne.kommune.no/barnunge
Beskrivelse: PP-tjenesten skal sikre at barn, unge og voksne med særlig behov får hjelp. Vi samarbeider nært med foreldre/familier, med skoler, barnehager, sosialtjenesten og helsestasjonen i kommunen. PP-tjenesten er tvertfaglig sammensatt av spesialpedagog/logoped, Marte Meo terapeut, pedagogisk psykologisk rådgiver og sekretærstillling. Foreldre/foresattes medvirkning er viktig i alt arbeid med barn og unge. Personlige opplysninger er taushetsbelagte. Hva omfatter tjenesten: Vi gir bistand til å finne best mulig løsninger til barn og unge som trenger hjelp. Vi gir støtte og veiledning til foreldre og foresatte om barns trivsel og utvikling. Vi bidrar til at barn får tilpasset opplegg i barnehage, skole og fritid. Vi er sakkyndighetsinnstans i forhold til opplæringslova. Vi gir veiledning til skolene i forhold til klassemiljø og klasseledelse. Vi bidrar til utviklingsarbeid i barnahage og skole. Alle tjenester er gratis. Åpningstid: Hverdager 08.00 - 15.00
Stikkord: PPT PP-tjenesten Pedagogisk Hemne
Ansatte: 4 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: x Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)