Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne kommune, Tekniske tjenester

Endret: 13.06.2006 


Kategori: Offentlig, Kommune
Postadresse: Trondheimsveien 6
Besøksadresse: Lidalsbygget, Trondheimsveien 6, 7200 Kyrksæterøra
Kontakt: Enhetsleder Knut Volden
Telefon: 72460260

Mobil: 

Telefax: 

72460061
E-post: postmottak@hemne.kommune.no
Internett: http://www.hemne.kommune.no/teknisk
Beskrivelse: Leverandør av kommunaltekniske tjenester; veg, vann og avløp. Brann og feiing. Utleieboliger samt kommunale bygg.
Stikkord: Teknisk byggesaksbehandling oppmåling brann feier brannvesen feiervesen avløp vann veger startlån kaier gatelys slamtømming grøntanlegg utleieboliger utbyggingsprosjekter viltnemnda motorferdsel
Ansatte: 58 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: x Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)