Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Legekontor

Endret: 28.11.2012 


Kategori: Offentlig, Kommune
Postadresse: Helsetunveien 13
Besøksadresse: Helsetunveien 13,
Kontakt:
Telefon: 72450030

Mobil: 

Telefax: 

E-post: legesenter@hemne.kommune.no
Internett: http://www.hemne.kommune.no/helse
Beskrivelse:

Åpningstider: Hverdager kl.08.00 - 15.30

Stikkord: Legevakt/ øyeblikkelig hjelp:72480100 alle dager, hele døgnet. Akutt 113
Ansatte: Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: x Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)