Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Rønningsbakken ressurssenter

Endret:  


Kategori: Offentlig, Kommune
Postadresse:
Besøksadresse:
Kontakt:
Telefon:

Mobil: 

Telefax: 

E-post:
Internett:
Beskrivelse:
Stikkord:
Ansatte: Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: Ukjent Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: Ukjent Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: Ukjent Har etaten e-post
Nettsted: Ukjent Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)