Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne videregående skole

Endret: 23.06.2006 


Kategori: Offentlig, Fylke
Postadresse: Sagatun
Besøksadresse: Sagatun
Trondheimsveien 19
Kontakt: Rektor Petter Berg
Telefon: 72450770

Mobil: 

Telefax: 

72452425
E-post: postmottak.hemne@adm.hemne.vgs.no
Internett: http://www.hemne.vgs.no
Beskrivelse: Hemne videregående skole (HVS) er en liten kombinert videregående skole. Vi jobber tett sammen med lokalsamfunnet gjennom skoleåret. Skolen har ca 160 elever i videregående skole og ca 120 elever på norskopplæring for minoritetsspråklige. For å klare dette har skolen ca 40 ansatte, lærere, servicepersonale og administrasjon. Vi har gode lokaler både for teori og praksisopplæring innen alle studieretninger.
Stikkord: Videregående skole Allmenne-økonomikse fag Helse og sosialfag Hotell og næringsmiddelfag Formgivingsfag Salg og service Mekaniske fag Byggfag Kjemi og prosessfag Naturbruk
Ansatte: 40 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: x Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)