Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne trygdekontor

Endret: 23.06.2006 


Kategori: Offentlig, Stat
Postadresse: Trondheimsveien 3
Besøksadresse: Trondheimsveien 3
Kontakt: Trygdesjef Ola Sødal
Telefon: 72450020

Mobil: 

Telefax: 

72450021
E-post: hemne.trygdekontor@trygdeetaten.no
Internett: http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=s_oer_bstr_oendelag&path=trygdekontorene
Beskrivelse: Åpningstid: 08.00-15.00
Stikkord: trygd trygdekontor stønad pensjon
Ansatte: 6 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: - Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)