Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Ligningskontor

Endret: 29.08.2006 


Kategori: Offentlig, Stat
Postadresse: Orkdal likningskontor, Statens Hus
Sandenveien 5
Besøksadresse: Trondheimsveien 1 / Sandenveien 5, Orkanger
Kontakt:
Telefon: 81581815

Mobil: 

Telefax: 

72466148
E-post: orkdal.lk@skatteetaten.no
Internett: http://www.skatteetaten.no
Beskrivelse: Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 15.00 Telefontjenesten er åpen Mandag - Fredag kl. 08.00 - 15.30
Stikkord: Orkdal likningskontor betjener følgende kommuner: Orkdal, Frøya, Hitra, Hemne, Agdenes, Skaun og Snillfjord
Ansatte: 2 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: - Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: - Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)