Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Aetat Kyrksæterøra

Endret: 17.10.2005 


Kategori: Offentlig, Stat
Postadresse: Øragata 16
Besøksadresse: Øragata 16, 7200 Kyrksæterøra
Kontakt:
Telefon: 72454920

Mobil: 

Telefax: 

72454921
E-post: aetat.kyrksaeteroera@aetat.no
Internett: http://www.aetat.no
Beskrivelse: Arbeidsformidling, kurs, omskolering og attføring
Stikkord: arbeidsformidling kurs omskolering yrkesrettet attføring jobb ledighet dagpenger
Ansatte: 3 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: x Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: x Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: x Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)