Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Politi / Lensmannen i Hemne og Snillfjord

Endret: 23.06.2006 


Kategori: Offentlig, Stat
Postadresse: Hollaveien
Besøksadresse: Hollaveien
Kontakt: Lensmann Jostein Rindal
Telefon: 72454860

Mobil: 

48011530

Telefax: 

72454861
E-post:
Internett:
Beskrivelse:
Stikkord: Øyeblikkelig hjelp: 112
Ansatte: 7 Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: - Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: - Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: x Har etaten e-post
Nettsted: - Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)