Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Posten

Endret: 06.07.2012 


Kategori: Offentlig, Stat
Postadresse:
Besøksadresse: Prix COOP Falksenteret
Kontakt:
Telefon: 23149000 (Posten Norge BA sentralbord)

Mobil: 

Telefax: 

69127800
E-post: kundeservice@posten.no
Internett: http://www.posten.no
Beskrivelse:
Stikkord:
Ansatte: Antall ansatte

Diverse spørsmål:

Punkt Svar Forklaring
Internett: Ukjent Har etaten tilgang til Internett
Bredbånd: Ukjent Er etaten tilknyttet bredbånd
E-post: Ukjent Har etaten e-post
Nettsted: Ukjent Har etaten egne sider på Internett

(Krever passord)