Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Offentlige etater med eier: Kommune

Navn Ansatte Tlf
Hemne Fellesråd 8 72450080
Hemne kommune, Bakkely barnehage 12 72451136
Hemne kommune, enhet for kultur 12 72460000
Hemne kommune, Grøtnes barnehage 10 72452410
Hemne kommune, helsestasjon 5 72460250
Hemne kommune, Hemne bibliotek - hovedbiblioteket 2 72460296
Hemne kommune, Hemne bibliotek - Vinje filial 72454077
Hemne kommune, Hemnehallen 1 72452600
Hemne kommune, kommunekasse 8 72460120
Hemne kommune, pleie- og omsorgsavdeling 72460210
Hemne kommune, pp-tjenesten 4 72460190
Hemne kommune, rådmannskontor 13 72460000
Hemne kommune, Sodin skole 80 72460150
Hemne kommune, sosialkontor 9 72460200
Hemne kommune, Svanem barnehage 72454890
Hemne kommune, Svanem skole 72454880
Hemne kommune, Tekniske tjenester 58 72460260
Hemne kommune, Vinje barnehage 5 72454615
Hemne kommune, Vinjeøra skole 72454070
    Hemne Menighetsråd 72450080
Legekontor 72450030
Rønningsbakken ressurssenter