Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne Kraftlag BA: Ledig tomt

Type/kategori: Ledig uteareal,
Firma: Hemne Kraftlag BA
Tittel: Ledig tomt
Kontakt:
Navn: Test
Telefon:
Mobil:
Fax:
Epost:
Parkering: Nei
Antall plasser: 0
Utleie/salg:
Areal:
Samlet areal:
Planstatus:
Merknad:
Pris:
Leiepris:
Andre tillegg:
Merknad:
Infrastruktur:
Vei: Nei
Vann: Nei
Strøm: Nei
Avløp: Nei
Utstyr:
Tilgjengelighet:
Beskrivelse: