Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Hemne Industripark AS: Industriområde

Type/kategori: Ledig uteareal, Industri
Firma: Hemne Industripark AS
Tittel: Industriområde
Kontakt:
Navn: Terje Melvold
Telefon:
Mobil:
Fax:
Epost:
Parkering: Ja
Antall plasser: 40
På anleggsområdet
Utleie/salg: Utleie
Areal:
Samlet areal: 20000 m2
Planstatus:
Merknad:
Pris:
Leiepris:
Andre tillegg:
Merknad: på forespørsel
Infrastruktur:
Vei: Ja
Vann: Nei
Strøm: Ja
Avløp: Nei
Utstyr:
Tilgjengelighet: etter avtale
Beskrivelse: