Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Wacker Holla Metall: Holla Næringspark

Type/kategori: Ledig uteareal, Industri
Firma: Wacker Holla Metall
Tittel: Holla Næringspark
Kontakt:
Navn: Torbjørn Halland
Telefon: 72450630
Mobil:
Fax: 72450601
Epost: sverre.moller@fesil.no
Parkering: Ja
Antall plasser: 100
Utleie/salg: Utleie og salg
Areal:
Samlet areal: 42 m2
Planstatus:
Merknad:
Pris:
Leiepris:
Andre tillegg:
Merknad:
Infrastruktur:
Vei: Ja
Adkomst til området
Vann: Ja
Ikke framlagt
Strøm: Ja
Ikke framlagt
Avløp: Nei
Utstyr: 240 m kailengde. Dyptgående 10 m. Kan disponeres etter avtale. Det er mulighet for forlengelse av kaien. To portalkraner, 8 og 12 tonn. Kan disponeres etter avtale.
Tilgjengelighet: Etter avtale.
Beskrivelse: Sjønært areal i et industrimiljø.