Startsiden | Planen | Bredbånd | Hemne på Nett | Offentlig | Næringsliv | Kunnskap | Register | Teknologi

Opsal og Fjelnset AS avd verksted: Industriområde

Type/kategori: Ledig uteareal, Industri
Firma: Opsal og Fjelnset AS avd verksted
Tittel: Industriområde
Kontakt:
Navn: Jomar Fjelnset
Telefon: 72 45 44 75
Mobil:
Fax:
Epost:
Parkering: Ja
Antall plasser: 0
Ubegrenset
Utleie/salg: Utleie
Areal:
Samlet areal: 500 m2
Planstatus:
Merknad:
Pris:
Leiepris:
Andre tillegg:
Merknad:
Infrastruktur:
Vei: Ja
Vann: Ja
Strøm: Ja
Avløp: Ja
Utstyr:
Tilgjengelighet:
Beskrivelse: