A. Hemneportal

Endret: 17.11.2003


A. Etablering av Hemneportalen

Pådriver: Svein Waade, WIS AS

 

Dette er et prioritert tiltak.

 

Hemneportalen skal gi innbyggere og andre en enkel og effektiv tilgang til alle elektroniske tjenester som er knyttet til Hemne. Portalen vil ha en del egne tjenester, men hovedsaklig hente fra eller linke til tjenester på andre nettsteder. Den skal bli et lokalt samlingssted på Internett.

 

Innhold på web-portalen
En må sørge for å legge inn innhold som gjør portalen attraktiv. Hvis en lykkes vil folk sette den som sin startside, bruken øker og portalen vil stadig bli bedre.

 

Felles innhold

Næringsliv

Kultur og fritid

Turisme

Tilpasses den enkeltes behov
For å gjøre portalen mer attraktiv bør det være mulighet til å skreddersy startsiden etter egne ønsker. Dette krever at nettstedet kjenner igjen brukeren og lager nettsiden med det som er interessant for brukeren.

 

Knytte til andre portaler
Hvis det kommer andre portaler i regionen, kan det være aktuelt å knytte seg til slik ved at data i Hemneportalen gjøres tilgjengelig for andre.

 

Drift
En må søke å få til at portalen i størst mulig grad automatisk henter fra andre nettsteder og dermed trenger minimalt med vedlikehold. Det trengs trolig en person som tar seg av daglig drift. Denne stillingen kan knyttes til kommunen eller til en avis. Det må være en styringsgruppe som evaluerer bruken og arbeider for å tilby innhold og tjenester som gjør at portalen benyttes mest mulig.

 

Økonomi
Antar at en skal kunne få opp en del standard funksjonalitet for rundt kr. 50.000,-. Det må arbeides med design, og setter av kr. 20.000 til dette. For å dekke ønskene som er satt opp må det utvikles nye løsninger. Det settes opp kr. 100.000,- til utvikling av spesialløsninger. Det er dermed behov for rundt kr. 170.000 for å få etablert portalen fullt opp.

 

Antar kr. 50.000,- i årlige kostnader til servere og lisenser og kr. 50.000,- i lønnskostnader til ansvarlig. Inntekter er knyttet til

Antar årlige inntekter på kr. 50.000. Antar dermed et behov for kr. 50.000,- i årlig driftstilskudd.