eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
E-handel

Beskrivelse

Hjelpe bedrifter til å sette opp e-handel på sine nettsider. Dette gjelder i første rekke bedrifter som selger varer utenfor Hemne.