eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Annonsering

Beskrivelse

Arbeide for å få til en opplegg for lokal annonsering på nettet. En kan kombinere dette med spesielle tilbud hvis en bestiller på Internett. Dette vil øke nettbruken hos både bedrifter og publikum.