eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kompetanse

Beskrivelse

Stimulere bedrifter til å utvide sin IT-kompetanse. Kan samarbeide med skoleverket.

Kan arrangeres som felles kurs eller spesielle kurs mot bestemte bedrifter.

 

En ser for seg at det tilbys kurs for næringslivet. Kursene bør være gratis og ta opp forskjellige tema knyttet til IT, gjerne på flere nivå.

 

Prioritere å heve basiskunnskapene.

 

Kan arrangeres med forelesere på dugnad.