eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
E-læring

Beskrivelse

Stimulere til at bedrifter tar i bruk e-læring. Det kan være aktuelt at bedrifter går sammen for å kjøre bestemte kurs.