eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
IP-telefoni

Beskrivelse

Sørge for at noen bedrifter i kommunen tar i bruk IP-telefoni. Dette vil være med å øke kompetanse på området og prøve ut om løsningene er aktuelle teknisk og økonomisk.