eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
B. Videokonferanse

B. Legge til rette for bruk av videokonferanserom

Pådriver: Elin Andersstuen, Hemne VGS ressurssenter

 

Hemne videregående skole har et videokonferanserom, og målsettingen er nå å gjøre dette enklere tilgjengelig for næringslivet i Hemne. Det vil bli laget rutiner for bestilling og hjelp til oppkopling slik at terskelen for å bruke dette blir lavest mulig. Informasjon om tilbudet og priser vil bli distribuert gjennom web og på informasjonsmøter i næringsforeningen.

 

Det skal være lagt til rette for bruk av videokonferanserommet i løpet av 2003.