eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Status

Vi arbeider nå med å finne ut hvor vi står i dag. Hemne kommune har kommet svært langt på mange områder, og har opparbeidet en kompetanse som vil bli viktig. Vi arbeider med å få oversikt over prosjekter som er gjennomført i andre kommuner, og lære både av suksesser og feilgrep.