eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kommunen

Overordnede mål og strategier for IT

I følge kommunestyrsak 107/97 ("prinsipper og reglementer for ansvars- og arbeidsdeling mellom de folkevalgte og administrasjonen") er delegert myndighet til rådmann et av de virkemidlene som skal sikre en effektiv og brukerorientert organisasjon (rask saksbehandling og effektiv tjenesteproduksjon). Dette er videreført som styrende for kommunens it-satsning gjennom bl.a. formuleringene: