eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Staten

Statlige kontor i Hemne

Vi har forespurt de statlige enheter som har kontor i Hemne om sin bruk av IKT:

Hemne og Snillfjord lensmannskontor

 1. Organisering og oppgaveløsning: IKT er i daglig bruk ved lensmannskontoret i dag, men da kun i det interne nettverket for Politi-norge. Vi har videre tilgang til de fleste av de sentrale systemene som finnes i dag for søk på personer og kjøretøy i Norge. Vi har ikke Internett-tilkobling på kontoret pr. i dag, men dette vil sannsynligvis komme i løpet av 2003.
 2. Elektroniske tjenester: Vi har ingen tilgjengelige tjenester på Internett spesielt for Hemne og Snillfjord.
 3. Innrapportering: Ingen elektronisk innrapportering.
 4. Offentlig sektor som kunde: Det brukes ikke elektroniske systemer for innkjøp pr. i dag.

Hemne trygdekontor

 1. Organisering og oppgaveløsning: Trygdekontoret har et lukket nettverk, men tilgang ut/inn e-post. Pr. d.d. ingen elektronisk samarbeide med andre etater utenom leger. Ved oppretting av offentlig servicekontor kan kommuneansatte i servicetorget få lesetilgang til Infotrygd. Trygdekontorets IT-løsning er Intranett og Internett.
 2. Elektroniske tjenester: Når det gjelder brukerorienterte elektroniske tjenester kan det lastes ned en del skjema og elektroniske brosjyrer. Flere tjenester og informasjon om folketrygden og ordninger som administreres av trygdeetaten kan hentes på www.trygdeetaten.no
 3. Innrapportering: Forenklet innrapportering fra lege om sykmeldinger vil bli mulig i løpet av første halvår 2003. Div. rapporter via e-post.
 4. Offentlig sektor som kunde: Pr. d.d. foretas det ingen innkjøp via elektroniske systemer.

Aetat Kyrksæterøra

Ikke mottatt svar.

 

Orkdal ligningskontor

For ligningskontorene er det Skattedirektoratet som utvikler og setter igang de IKT-løsningene som etaten benytter seg av. Her er det stadig utvikling, både når det gjelder interne systemer for våre oppgaveløsning samt Internettbaserte løsninger for brukerne.

 1. Organisering og oppgaveløsning: Internt lukket system på landsbasis for oppgaveløsning/saksbehandling. M.h.t. folkeregisteropplysninger, eget system der flere offentlige instanser har tilgang.
 2. Elektroniske tjenester: Levering av forenklet selvangivelse, søknad om endring av skattekort pr. Internett. Skatteetaten har egne internettsider der info. og aktuelle skjemaer kan tas ut. Fra og med februar -03 har det enkelte ligningskontor egen e-post adresse og kan dermed nås via Internett. Merverdioppgaver til fylkesskattekontoret kan også leveres pr. Internett.
 3. Innrapportering: Mulighet for å levere samtlige ligningsoppgaver elektronisk.
 4. Offentlig sektor som kunde: Pr. dato ingen spesielle ordninger, men e-post kan etterhvert benyttes.