eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Mål

Målet er effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. Vi ønsker at det offentlige skal få mest mulig ut av hver krone, og at tjenestene til oss som bor her blir gode.