eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Status

Vi skal finne ut hvordan data utnyttes i heimen, mellom barn og unge og i lag og organisasjoner.