eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Mål

Målet er økt deltakelse og identitet for alle som bor i Hemne. Gjennom dette kan Hemne bli en enda triveligere plass å bo, og folk flytter til bygda (dette forutsetter at næringslivet lever godt).