eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Prioritert i planen

Det kan tenkes at det ligger muligheter i data-teknologien som faktisk kan gjøre at vi øker kontakten mellom folk, og stimulerer til å bli involvert i felles aktiviteter. Vi er på jakt etter de tiltakene som skaper engasjement, fellesskap, delaktighet, omsorg og utfordring.