eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Privat markedsplass

Beskrivelse

Et nettsted der vi kan koble de som har noe de ikke trenger med de som tenger noe de ikke har. Dette kan være både varer og tjenester.