eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kontakt hjem/barnehage

Gi foreldre mulighet til å gå på Internett for å finne informasjon om ukeplaner, tema, kommunikasjon med ansatte osv.