eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Møteplass

Beskrivelse

Mulighet for å treffe andre. Dette kan være med bakgrunn i interesser, bosted osv.