eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
IP-telefoni

Beskrivelse

Legge til rette for at innbyggere kan benytte Internett for telefon. Gjelder spesielt de med bredbĂ„nd siden telefonen da vil bli gratis.