eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Video på nett

Beskrivelse

Mulgighet for å bestille film på Internett og se den direkte på sin egen TV.