eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Lokale TV-sendinger

Beskrivelse

Lage enkle TV-sendinger på Internett. Det kan f.eks. være skolen som lager små programmer til faste tider. En kan se det direkte eller velge tidligere sendinger.