eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Lokale radio- sendinger

Beskrivelse

Lage radio-sendinger på Internett. Det kan f.eks. være skolen som lager små programmer til faste tider. En kan høre det direkte eller velge tidligere sendinger.