eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Stemmegiving

Beskrivelse

Opplegg for å legge ut spørsmål som innbyggere kan gi respons på. En kan fortløpende eller på et gitt tidspunkt publisere resultater.