eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Lokalhistorie

Beskrivelse

Register over historien for Hemne med gårder, personer, slekt, stednavn, bilder osv.

Status

Bygdeboknemnda i Hemne og Snillfjord har fått utviklet et system for lokalhistorie på Internett. Løsningen er utviklet av WIS, og er åpent for prøving på www.lokalhistorie.net.