eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Meldingsformidling

Beskrivelse

Mulighet for enkelt å sende meldinger til enkelte eller grupper. Kontakter kan være f.eks. alle medlemmer i et idrettslag eller kor. Meldinger bør kunne sendes på e-post eller SMS.