eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Studiegrupper

Beskrivelse

Samle folk med felles interesser i studiesirkler. En kan knytte til ledere eller bidragsytere med spesiell kompetanse. I et slik forum skal en ha tilgang på dokumentbase, diskusjonsforum, kalender, meldinger osv.