eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Alle org. med hjemmeside

Beskrivelse

Lage et opplegg der hver enkelt organisasjon får mulighet til å legge ut informasjon om sin virksomhet.