eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Hemne bibliotek

Vi regner med å åpne et diskusjonsforum der de som vil kan diskutere aktuelle saker som angår eHemne.

Inntil dette er på plass, kan du gi kommentarer direkte til arbeidsgruppen

Tester forum