eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Innrapportering

Status Hemne kommune

Elektroniske innrapporteringer fra næringslivet skjer i dag innenfor skatte- og lønnsområdet. Arbeidsgivere kan levere maskinelle terminoppgaver (diskett) til sentral datasentral. Lønns- og trekkoppgaver kan etter årets slutt leveres på maskinlesbart medium innen 20. januar. Opplysningene blir elektronisk lest inn og vi foretar avstemming av oppgavene. De som ikke har muligheten til å levere elektronisk, må fylle ut manuelle oppgaver som blir behandlet av Hemne kommunekasse.

 

Dessuten kan arbeidsgivere som har maskinelle lønnsrutiner, få trekkopplysningene på de ansattes skattekort overført maskinelt fra skattemanntallet. Ordningen er en hjelp til å få lagt skattekortopplysningene inn i arbeidsgivers maskinelle lønnssystem på en rasjonell og tidsbesparende måte. Samtidig sikres lønnstakeren trekk etter årets skattekort i første lønnsutbetaling på nyåret, selv om kortet skulle bli innlevert for sent. Dette er en service som Skattedirektoratet utfører for arbeidsgiverne.

 

Skatteattest kan bestilles på e-post og utfylles elektronisk av kommunekassereren. Underskrevet skatteattest sendes deretter pr. post.

Utfordringer

Utfordringene ligger i informasjon til næringsliv om mulighetene for elektronisk innrapportering. I tillegg kommer økonomiske investeringer i forbindelse med tilpasninger av datasystemene.