eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
E-post til alle

Beskrivelse

Gi alle Hemneværinger en egen e-post adresse, og tilgang til å sjekke e-post på Internett.