eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Kommunen som kunde

Rammebetingelser

Offentlige anskaffelser er hjemlet i lov om offentlige anskaffelser. Kunngjøringene finnes i DOFFIN-databasene for kunngjøringer om offentlige anskaffelser.

 

EØS-terskelverdiene:
For offentlige oppdrag over følgende terskelverdier er det plikt til å kunngjøre både i DOFFIN og i EUs TED-database. Kunngjøringene sendes Norsk lysingsblad som også videreformidler TED-databasen.

 

Statlige for varer og tjenester

 

  1,3 millioner kroner

Kommunale for varer og tjenester

 

  1,6 millioner kroner

Statlige for bygg og anlegg

 

40,5 millioner kroner

Kommunale for bygg og anlegg

 

40,5 millioner kroner

 

Nasjonale terskelverdier:
Norge har også innført nasjonal kunngjøringsplikt for offentlige oppdrag med en verdi under EØS-terskelverdiene. Nedre grense for plikt til å kunngjøre nasjonalt etter våre regler er 200.000 kroner. Det betyr at oppdrag i intervallet mellom 200 000 kroner og opp til EØS-terskelverdiene skal kunngjøres i DOFFIN-databasen, men ikke i EUs TED-database.

Det er ikke påkrevet å kunngjøre norske innkjøp til en verdi under kr. 200.000.-. For slike kjøp stilles det bare krav om konkurranse.

E-handel

Kommunen har ikke tatt i bruk e-handel. På enkelte områder hvor kommunen har et avtaleforhold med en leverandør om levering av varer, legges det inn bestillinger på leverandørs nettbutikk.