eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
C. Offentlig servicekontor

C. Gjøre offentlig servicekontor tilgjengelig på Internett

Pådriver: Torger Aarvaag, assisterende rådmann Hemne kommune

 

Offentlige servicekontorer er førstelinjetjenester som gir informasjon og utfører saksbehandling både for kommunale og statlige etater. Kontorene vil være bemannet med saksbehandlere som utfører tjenester for de etatene som ligger under det offentlige servicekontoret.

 

Hemne kommune har fattet vedtak om at det skal opprettes et offentlig servicekontor med deltakelse av statlige etater. I sluttrapport administrativ organisasjonsutvikling av 4. april 2003 er etablering av offentlig servicekontor definert som et eget prosjekt.

 

Man tar sikte på at det offentlige servicekontoret er tilgjengelig på Internett i løpet av 2004.