eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
LivsIT

Hva er LivsIT?

Klassifikasjonssystem for offentlig informasjon

LivsIT- konseptet skal klassifisere offentlig elektronisk informasjon på Internettet med utgangspunkt i livssituasjoner. Livssituasjoner er reelle situasjoner som folk kjenner seg igjen i. Eksempler på livssituasjoner:

Utvikling av et felles klassifikasjonssystem basert på livssituasjoner skal være 'limet' som samler relevant informasjon fra ulike datakilder ved hjelp av moderne teknologi (XML). Informasjonen blir sortert etter livssituasjoner og presenteres helhetlig med statlig og kommunal informasjon.

 

www.hemne.kommune.no

Kommunen skal i løpet av 2003 flytte sitt nettsted over på ny teknisk plattform. En tar sikte på å implementere LivsIT-konseptet i den nye løsningen.