eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Elektronisk vikarvarsling

System for ressursadministrasjon

Det er utviklet en internettbasert vikartilkallingssystem av ekstravakter og vikarer til helseinstitusjoner. Denne tjenesten kalles minVakt.no og den er basert på samme plattform som kommunens turnusplanleggingssystem. Dette gjør at disse to systemene kan kommunisere.

 

Her kan de som ønsker ekstravakter registrere seg med oversikt over tilgjengelige tidspunkt for ekstravakter. Her legges også inn all relevant data når det gjelder kompetanse.

 

Kommunikasjon skjer via :

Fordelen er en rask og effektiv vikartilkalling.