eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Webkamera

D. Installere to webkamera

Pådriver: Jostein Folgerø, HemneNett AS

I Hemne Kommune er det ikke utplassert WEB kamera. Dette bør det endres på og vi foreslår 2 aktuelle plasseringer. Det er ikke regnet med noen driftskostnader for WEB kameraene. Type WEB kamera som er vurdert er Axis 2120 med 2,3x zoom. Hvert kamera må konfigureres med en IP-adresse hver.

 

Øra gata/Øra krysset: Forslag her går ut på plassering i gavelveggen på Kraftlagsbygget. Dette vil gi ett fint oversiktsbilde over Øragata og trafikken i området.

 

Myrafjellet: Det bygges nå en ny mast på Myrafjellet. I denne kan en plassere ett kamera som vil gi ett utrolig fint oversiktsbilde over Kyrksæterøra og Rovatnet. Avstanden kan bli noe stor, men utsikten fra dette punktet er flott.

 

Kostnadene er kalkulert til kr. 20.000,- per kamera, og de bør være installert i løpet av 2003.