eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
B. Kulturkalender

B. Ta i bruk kulturkalender på Internett

Pådriver: Egil Hoem, Kultur og næringssjef Hemne kommune

Dette er et prioritert tiltak..

Kulturkalenderen skal vise alle slags aktiviteter i kommunen: Sport, kultur, møter, politikk osv. Kulturkalenderen er et selvstendig tiltak som kan bli lenket opp mot en ny Hemneportal og/eller kommunenes egne websider. De som besøker kalenderen skal kunne:

Alle bedrifter, lag/organisasjoner og offentlige etater kan få tilgang til å melde inn og oppdatere egne aktiviteter. Kalenderen legges opp slik at organisasjoner og lag selv kan gå inn direkte å melde inn sine arrangement.

 

Det bør sitte noen med redaktøransvar, f.eks. i kommunen, som kan luke ut eventuelle "ugras". Dessuten bør noen ta imot beskjeder på telefon om arrangement, samt drive aktivt ut til lagene for å hente inn arrangement. Dette vil antakelig være nødvendig, da enkelte lag skifter folk i styrene titt og ofre, og det er litt vansker med kontinuitet.

 

Ressursbruk for administrasjon av kulturkalender anslås til 10 arbeidsdager spredt utover året. Kulturkalenderen skal være i aktiv bruk i løpet av 2004.

Framdrift

Avhengig av når kommunens nye hjemmeside er oppe og går, med et system som gjør det enkelt for brukerne å gå inn selv og oppdatere. Den nye hjemmesiden er planlagt ferdig høsten 2004 og det antas at kulturkalenderen kan være i drift i samme tidsperiode..